TILBAKEKALLING AV PRODUKT

Utsikt Sikkerhetsanvisning+Tilbakekalling

BES720 Black+Decker Bordsag

Sikkerhetsbeskjed

BES720 Black+Decker Bordsag

Solgt mellom juni 2019 og juli 2021


Under bruk kan beskyttelsesdekselet bli feiljustert og dermed komme i kontakt med sagbladet. Hvis beskyttelsesdekselet kommer i kontakt med sagbladet under bruk, kan beskyttelsesdekselet gå i stykker eller bli kastet mot brukeren, noe som kan forårsake personskade. 


Stopp bruk av bordsagen umiddelbart
• Kontakt din forhandler eller Black + Decker kundeservice gjennom kontaktinformasjonen nedenfor for å få et nytt beskyttelsesdeksel og en ny spaltekniv oppgradert på et av våre autoriserte serviceverksteder.


Kontaktinformasjon: 
Tel.nr: +47 22 90 99 10