Bruksbetingelser

Velkommen til blackanddecker.no som drives av STANLEY BLACK & DECKER NORWAY AS (Org. nr : 910 673 572), som har registrert kontoradresse på Postboks 4613, Nydalen, NO-0405 Oslo, Norge. Din bruk av blackanddecker.no er underlagt og styrt av disse betingelsene. Vennligst les betingelsene nøye. STANLEY BLACK & DECKER NORWAY AS, heretter kalt "Black & Decker", StanleyBlack&Decker heretter kalt SBDK, med  datterselskaper og andre firmaer i denne gruppen leverer. blackanddecker.no og tjenester koblet til blackanddecker.eu basert på disse betingelsene.

1. Avtale

Tilgang til og bruk av denne nettsiden og informasjonen, materialer, produkter og tjenester som er tilgjengelige gjennom denne nettsiden er underlagt alle gjeldende lover og forskrifter og disse bruksbetingelsene. Ved å gå inn på nettsiden aksepterer du disse bruksbetingelsene som er en juridisk bindende avtale. Hvis du ikke samtykker, vennligst avstå fra å bruke nettsiden. Du skal ikke kopiere noen del av nettsiden i noe medium. Disse bruksbetingelsene kan forandres fra vår side fra tid til annen uten forvarsel. De siste bruksbetingelsene vil legges ut på nettsiden, og du skal alltid lese disse betingelsene før du bruker nettsiden for å forsikre deg om at du har forstått bruksbetingelsene du er underlagt når du har tilgang til nettsiden. Hvis du ikke har tilgang til bruksbetingelsene gjennom internett, kan vi på forespørsel sende de siste bruksbetingelsene på e-post. TILGANG TIL DENNE NETTSIDEN (ELLER DELER AV DEN) OG BRUKEN AV INFORMASJON, MATERIALER, PRODUKTER ELLER TJENESTER LEVERT GJENNOM DENNE NETTSIDEN (ELLER DELER AV DEN), ER IKKE TILTENKT, OG ER FORBUDT, DER SLIK TILGANG ELLER BRUK BRYTER MED GJELDENDE LOVER OG FORSKRIFTER.

2. Mindreårige
Denne nettsiden er en firma- og kommersiell side. Den er ikke laget for barn eller mindreårige.

3. Informasjon om produkter og tjenester
Alle referanser på denne nettsiden til informasjon, materialer, produkter og tjenester gjelder informasjon, materialer og tjenester tilgjengelige i de angitte land spesifisert for slik informasjon, og kun dersom annet ikke er oppgitt. Ingenting på denne nettsiden representerer tilbud om kjøp og salg av våre produkter eller tjenester i noe land. Denne nettsiden er kun ment som informasjon.

4. Aksept av personvern og databeskyttelse
Du samtykker i at du har lest og forstått bruksbetingelsene for vår personvernpolicy og at du godtar innholdet. Utenom personlige opplysninger, vil all kommunikasjon eller alt materiale som du deler eller overfører til oss gjennom internettet behandles som ikke-konfidensielt og ikke åndsverk. Å dele eller overføre ulovlig, truende, injurierende, nedsettende, obskønt, pornografisk eller gudsbespottende materiale eller annet materiale som kan utgjøre eller oppfordre til handlinger som er i strid med noen lov, er strengt forbudt. Vi forbeholder oss retten til å overvåke din kommunikasjon med oss enten via e-post eller noen annen form for overføring, av hensyn til kvalitetskontroll, sikkerhet og andre forretningsmessige behov. Uavhengig av det foregående vil alle persondata som leveres til oss behandles i henhold til vår personvernpolicy.

5. Eierskap
Hvis ikke annet er opplyst er denne nettsiden og dens design, tekst, innhold, utvalg og arrangering av elementer, organisering, grafikk, design, kompilering, magnetisk oversettelse, digital konvertering og andre saker relatert til denne nettsiden ("elementer") beskyttet under gjeldende copyrights, varemerker og andre eiendomsretter (inkluderer, men ikke begrenset til, åndsverksrettigheter) og er eiet av Black & Decker og SBDK eller er inkludert med tillatelse av eieren og er beskyttet i henhold til lover om copyright, åndsverk og varemerker. Deling av noen slike elementer på denne nettsiden utgjør ikke en rettighetsfraskrivelse i slike elementer. Du har ikke eierskapsrettigheter til noen slike elementer sett gjennom denne nettsiden. Unntatt når annet er angitt her, kan ingen av disse elementene brukes, kopieres, reproduseres, distribueres, utgis på nytt, lastes ned, modifiseres, vises, deles eller overføres i noen form eller på noen måte, inkludert, men ikke begrenset til, elektronisk, mekanisk, fotokopi, opptak eller på annen måte, uten vår eksplisitte skriftlige forhåndstillatelse. Tillatelse gis herved i den grad som er nødvendig for lovlig å få tilgang til og bruke denne nettsiden og/eller informasjon, materiale, produkter og/eller tjenester tilgjengelige på den for å vise, laste ned arkivere og skrive ut deler av denne nettsiden, gitt at du ikke modifiserer elementene, og at du beholder alle angivelser av copyrights og andre eiendomsretter som elementene inneholder. Denne tillatelsen avsluttes automatisk hvis du bryter noen av disse brukerbetingelsene.

6. Varemerker
BLACK+DECKER™ og Black & Decker® logoer, alle produktnavn (inkludert, men ikke begrenset til merkene QUATTRO ®, SUPERLOK ®, POSITIVE DRIVE SYSTEM®, ESPRIT®, SCORPION® (DEVICE), EASI DIY®, IMPROVING YOUR HOME® (DEVICE) , SPOT ON®, LASER STORM®, STORM®, SIGHTLINE®, GEL TECH®, XT® (DEVICE), XTEAM®, MOUSE®, SANDSTORM®, DRAGSTER®, DECORMATE®, FIRESTORM®, AUTOTAPE® (DEVICE), POCKET POWER®, ELECTROMATE®, DSC MICROPROCESSOR DIGITAL SMART CONTROL® (DEVICE), QUATTRO®, QUARTERED CIRCLE DEVICE® (QUATTRO), BLACK & DECKER POWER COMBI®, 4 X 4® (WORDS ONLY), 4 X 4 ® (WORD & DEVICE), STRIMMER®, QUICK CLICK®, QUICK CLICK STRIMMER®, FLOWER DEVICE®, STRIMMER PLANT PROTECTOR®, REFLEX PLUS® (WORDS ONLY), REFLEX PLUS® (LOGO), HDL HEAVY DUTY LINE®, ALLIGATOR®, STRIMMER DEVICE®, AV2®, TROPICAL®, SALSA®, DUSTBUSTER AUTO®, DUSTBUSTER DUO®, DUSTBUSTER PLUS®, SCUMBUSTER®, FLOORBUSTER®, CLICK ‘N‘ GO® (WORDS ONLY),CLICK & GO® (WORDS ONLY), CLICK ‘N‘ GO® (DEVICE – LONG ONE), CLICK ‘N‘ GO® (DEVICE – SQUARE ONE), CAT & DOG® (DEVICE), CAT & DOG PLUS® (DEVICE), MESSMAID®, PIVOT®, PIVOT PLUS®, AUTO CLEANING FILTER TECHNOLOGY® (DEVICE – HORIZONTAL), AUTO CLEANING FILTER TECHNOLOGY® (DEVICE – ROUNDEL), FLAVOUR SCENTER®), alle sideoverskrifter, all skreddersydd grafikk, alle knappesymboler, alle varemerker, servicemerker og logoer som brukes på denne nettsiden er - dersom annet ikke er angitt - servicemerker, varemerker og/eller annen forretningseiendom for StanleyBlack&Decker  ("Merkene"). Alle andre varemerker, produktnavn, firmanavn, logoer, tjenestemerker og/eller annen forretningseiendom nevnt, vist, sitert eller angitt på annen måte er eiet av sine respektive eiere. Du samtykker i å ikke vise disse merkene på noen måte uten vår skriftlige forhåndstillatelse. Du samtykker i å ikke vise eller bruke varemerker, produktnavn, firmanavn, logoer, tjenestemerker og/eller annen forretningseiendom uten skriftlig forhåndstillatelse fra de respektive eierne. Bruken eller misbruken av merkene eller andre varemerker, produktnavn, firmanavn, logoer tjenestemerker og/eller annen forretningseiendom inkludert her er eksplisitt forbudt, dersom ikke annet er angitt.

7. Hyperlink ansvarsfraskrivelse
Denne nettsiden kan inneholde linker og/eller reklame for andre nettsider som vedlikeholdes av oss i tillegg til linker til nettsider som vedlikeholdes av ikke tilknyttede firmaer og personer ("tredjeparts nettside"). En reklame for eller link til en tredjeparts nettside betyr ikke at vi godkjenner, går god for eller godtar noe ansvar for tredjeparts nettside, dens innhold eller bruk, eller bruken av produkter og tjenester som er tilgjengelige gjennom en slik tredjeparts nettside. Vi er ikke ansvarlige for handlinger, innhold, nøyaktighet, uttrykte meninger, personvern, produkter eller tjenester som gis gjennom disse linkene eller som er gjort tilgjengelige gjennom disse ressursene eller som vises i en slik tredjeparts nettside, eller for noe tap eller skade, direkte eller indirekte, forårsaket av eller tilsynelatende forårsaket av din bruk av eller at du har stolt på slike tredjeparts nettsidereller for noe kjøp du har gjort fra nettsider til tredjeparts forhandlere. Slike tredjeparts nettsider er ikke etterforsket, overvåket eller sjekket for nøyaktighet, fullstendighet eller samsvar med gjeldende lover og regler av oss. Vi representerer overhodet ikke, eller gir garantier av noe slag, uttrykt, implisert eller annet om noen nettside som du har fått tilgang til gjennom denne nettsiden, innholdet i eller produktene og/eller tjenester gjort tilgjengelige gjennom slike nettsider. Hvis du velger å forlate vår nettside og gå inn på disse andre nettsidene, gjør du dette på egen risiko. Du vil ved bruken av slike nettsider være underlagt alle regler, policyer (inkludert personvern) og bruksprosedyrer for slike nettsider.

8. Lenker fra andre nettsteder
Linker til denne nettsiden er forbudt dersom vi ikke har gitt skriftlig forhåndstillatelse. Selv med slik tillatelse til å lenke, er det forbudt å lenke til noe annen side enn hjemmesiden. Personer som gir tilgang til denne nettsiden via en lenke fra en annen nettside er eneansvarlig for innhold, nøyaktighet, uttrykte meninger, personvernpolicyer, produkter og tjenester tilgjengelig fra eller gjennom kildenettsiden, og for alle meninger om eller inntrykk skapt om Black & Decker. Vår tillatelse til å lenke til denne nettsiden gis uten å påta oss noe ansvar som måtte følge av en slik lenke, og vi fraskriver oss ethvert slikt ansvar. Vi forbeholder oss retten til når som helst og med hvilken som helst grunn å trekke tilbake tillatelse til å lenke til denne nettsiden. Den som gir tilgang til, eller informasjon relatert til denne nettsiden, enten ved en lenke eller på annen måte, er ansvarlig for at bruksbetingelsene blir gjort kjent for personen som får slik tilgang eller informasjon. Hvis dette ikke overholdes vil vi ikke stå ansvarlige.

9. Ingen garanti
DENNE SIDEN LEVERES PÅ "SOM DEN ER," "SOM TILGJENGELIG" BASIS, UTEN GARANTIER AV NOE SLAG. SÅ LANGT SOM MULIG TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, BLACK & DECKER, SBDK OG DATTERSELSKAPER, TJENESTEYTERE OG LISENSGIVERE FRASIER SEG ALT GARANTIANSVAR, UTTRYKT, IMPLISERT, LOVPÅLAGT ELLER ANNET. UTEN Å BEGRENSE DET OVERNEVNTE, REPRESENTERER IKKE ELLER GARANTERER IKKE  BLACK & DECKER OG DATTERSELSKAPER, TJENESTEYTERE OG LISENSGIVERE DEG ELLER DITT SELSKAP, OG BLACK & DECKER, DATTERSELSKAPER, TJENESTEYTERE OG LISENSGIVERE FRASIER SEG HERVED (A) ALLE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL, RETTIGHETER ELLER BRUDD PÅ OPPHAVSRETTIGHETER; (B) GARANTIER SOM OMHANDLER FORSINKELSER, FORSTYRRELSER, FEIL ELLER UTELATELSER I DRIFTEN AV DENNE SIDEN ELLER NOEN DEL AV DEN; (C) GARANTIER RELATERT TIL OVERFØRING ELLER LEVERING AV DENNE SIDEN ELLER DENS TILGJENGELIGHET VED NOE SPESIELT TIDSPUNKT ELLER STED; (D) GARANTIER SOM RELATERES TIL BRUK, VALIDITET, NØYAKTIGHET, OPPDATERTHET ELLER PÅLITELIHET AV DENNE SIDEN  ELLER RESULTATER AV BRUK AV DENNE SIDEN; OG (E) GARANTIER SOM RELATERES TIL NETTSIDER SOM DENNE SIDEN ER LINKET TIL. Det er ditt ansvar å evaluere (eller få profesjonelt råd om) nøyaktigheten og fullstendigheten av all informasjon, uttalelser, meninger og annet materiale på denne nettsiden eller noen nettside som den er linket til. Noen land tillater ikke ekskludering eller ansvarsfraskrivelse av visse garantier. Henholdsvis vil noen av ansvarsfraskrivelsene over ikke angå deg. Vi prøver ikke å ekskludere eler begrense ansvar uansett for død eller personskade forårsaket av uansvarlig oppførsel eller ondsinnet mistolking. Dine lovdefinerte rettigheter som forbruker, om noen, berører ikke av dette.

10. Ansvarsfraskrivelse
I SÅ STOR GRAD SOM MULIG TILLATT AV ANVENDT LOVVERK, VIL VI, PÅ VEGNE AV VÅRE ANSATTE, REPRESENTANTER, LEVERANDØRER, OG UNDERLEVERANDØRER EKSKLUDERER ANSVAR FOR NOE TAP OG UTGIFTER AV HVILKEN SOM HELST GRUNN, UTEN BEGRENSNING, DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, STRAFFEERSTATNINGER ELLER , FØLGESKADER, TAP AV BRUK, TAP AV DATA, TAP SOM FØLGE AV VIRUS, TAP AV INNTEKT ELELR FORTJENESTE, TAP AV ELELR SKADE PÅ EIENDOM, TREDEJEPARTS KRAV ELLER ANDRE TAP AV NOEN SOM HELST TYPE ELLER KARAKTER, SELV OM VI HAR FÅTT INFORMASJON OMFAREN FOR SLIKE SKADER ELELR TAP, SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUKEN AV DENNNE NETTSIDEN ELLER NOEN NETTSIDE DEN ER LENKET TIL. DU PÅTAR DEG FULLT ANSVAR FOR Å ETABLERE PROSEDYRER FOR DATA- BACKUP OG VIRUSSJEKK SOM DU FINNER NØDVENDIG. DETTE ER EN TOTAL BEGRENSNING AV ANSVAR SOM GJELDER FOR ALLE TAP OG SKADE AV NOE SLAG UANSETT, ENTEN DET PÅSTÅTTE ANSVARET ER BASERT PÅ KONTRAKT, UANSVARLIGHET, FORSETTELIGHET, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER PÅ NOEN ANNEN BASIS. NOEN LAND TILLATER IKKE BEGRENSNING AV ANSVAR SOM ANGITT OVER, SÅ DET ER IKKE SIKKERT AT DISSE BEGRENSNINGENE AV ANSVAR GJELDER DEG. HVIS NOEN DEL AV DENNE ANSVARSFRASKRIVELSEN VISER SEG Å VÆRE UGYLDIG ELLER IKKE GJENNOMFØRBAR AV NOEN GRUNN, SKAL DA DET SAMLEDE ANSVARET TIL BLACK & DECKER, DATTERSELSKAPER, TJENESTEYTERE OG LISENSGIVERE UNDER SLIKE FORHOLD, FOR ANSVAR SOM PÅ ANNEN MÅTE SKULLE HA BLITT BEGRENSET, IKKE OVERSTIGE NOK 1060. VI PRØVER IKKE Å EKSKLUDERE ELLER BEGRENSE ANSVAR FOR DØD OG PERSONSKADE UANSETT FORÅRSAKET AV UANSVARLIGHET ELLER ONDSINNET MISTOLKING, HELLER IKKE NOE ANNET ANSVAR SOM IKKE KAN EKSKLUDERES ELLER BEGRENSES UNDER GJELDENDE LOV.

11. Skadeløsholdelse
Du samtykker i å holde oss og våre styremedlemmer, direktører, representanter  og ansatte skadeløs og ansvarsfri ved krav, ansvar, tap, utgifter eller finansielle krav, inkludert juridisk bistand, relatert til at du bryter med disse bruksbetingelsene eller din tilgang til  og bruk av denne nettsiden eller noe av informasjonen, materialet, produkter eller tjenester som er tilgjengelige gjennom denne nettsiden.

12. Lisens og tilgang til nettsiden
Black & Decker og SBDK gir deg rettighet til en begrenset lisens til å bruke denne nettsiden og ikke å laste ned (annet enn mellomlagring) eller modifisere den eller noen del av den uten skriftlig tillatelse fra Black & Decker og/eller SBDK. Denne lisensen inkluderer ikke noen rett til å selge videre eller å bruke nettsiden og dens innhold i kommersiell hensikt; noen rett til å lage en samling av produktlister, beskrivelser eller priser; noen rett til avledet bruk av denne siden eller dens innhold; noen rett til å laste ned eller kopiere kontoinformasjon til fordel for en annen forhandler; eller noen rett til å bruke datamining, roboter eller lignende datasamlings- og datauttreksverktøy. Denne nettsiden eller noen del av nettsiden kan ikke reproduseres, dupliseres, kopieres, videreselges, besøkes eller på annen måte utnyttes for kommersiell bruk uten skriftlig tillatelse fra Black & Decker.

13. Modifisering og oppsigelsesrett
Black & Decker og SBDK reserverer seg rettigheten til å modifisere, redigere, utvide eller avslutte, midlertidig eller permanent, denne nettsiden (eller noen deler av den) og/eller informasjon, materialer, produkter og/eller tjenester som er tilgjengelige gjennom denne nettsiden (eller noen deler av den) med eller uten uten forvarsel. Disse betingelsene ble sist oppdatert den 28. august 2016. Du samtykker i at vi ikke skal være ansvarlige i forhold til deg eller noen tredjepart ved noen slik modifisering, redigering, sletting, utvidelse eller avslutning av denne nettsiden. Hvis noen av disse betingelsene blir funnet ugyldig, uvirksom eller ikke rettskraftig av noen grunn, skal den betingelsen regnes som oppsigbar og skal ikke påvirke gyldigheten og rettskraften av gjenværende betingelser. Dersom Black & Decker og/eller SBDK ikke utøver eller ikraftsetter noen rett eller betingelse, skal det ikke regnes som at slik rett eller betingelse er frafalt.

14. Gjeldende lov og land
Denne nettsiden er kontrollert og drives av Black & Decker og SBDK fra sine kontorer i Norge. Utforming, eksistens, konstruksjon, ytelse og validiteten i alle aspekter av disse betingelsene eller noen noen del av disse betingelsene, eller noen rettsstrid i relasjon til materialene som blir brukt i denne nettsiden er underlagt lovene i Norge. Domstolene i Norge er eksklusivt verneting for ale rettsstrider som kan oppstå fra eller i forbindelse med disse betingelsene eller bruken av denne nettsiden. Du samtykker, uten rett til tilbakekallelse, å godta lovene i Norge. Uavhengig av det overnevnte forbeholder vi oss retten til å ta juridiske skritt når vi tror at denne avtalen er brutt eller i ferd med å bli brutt. Tilgang til eller bruk av denne nettsiden eller informasjon, produkter og/eller tjenester på denne nettsiden kan være forbudt ved lov i noen land. Du er ansvarlig for å følge gjeldende lov i det landet der du kommer i kontakt med denne nettsiden. Vi hevder ikke at informasjonen som siden innehar er passende for eller tilgjengelig for bruk i andre steder enn i USA og EU.

15. Helhetlig forståelse
Disse bruksbetingelsene inneholder den hele forståelsen mellom deg og oss når det gjelder denne nettsiden og ingen erklæring eller uttalelse, muntlig eller skriftlig, som ikke finnes her skal være bindende for noen av avtalepartnerne. Hvis vi ikke utøver noen av betingelsene i disse bruksbetingelsene, skal det ikke tolkes som en fraskrivelse av retten til å utøve betingelsene. Dersom en domstol finner noen av disse betingelsene å være i strid med loven, skal den betingelsen endres og tolkes slik at det best mulig ivaretar hensikten med den opprinnelige betingelsen, i så stor grad som det er mulig ut fra loven, og de gjenværende betingelsene i disse bruksbetingelsene skal fortsatt være gyldige.

16. Rettighetsfraskrivelse
Hvis Black & Decker ‘s og/eller SBDK på noe tidspunkt ikke håndhever noen av betingelsen i disse brukerbetingelsene eller rettigheter som følger derav, skal ikke regnes som at slik betingelse eller rett er frafalt. Alle rettighetsfraskrivelser skal være skriftlige. Hvis ikke en skriftlig rettighetsfraskrivelse inneholder et eksplisitt uttalelse om det motsatte, vil ingen rettighetsfraskrivelse fra Black & Decker og/eller SBDK i forbindelse med brudd på disse bruksbetingelsene eller rettigheter som følger derav, kunne regnes som rettighetsfraskrivelse for fortsatt eller senere brudd, frafall av betingelsen i seg selv eller frafall av noen andre rettigheter i forbindelse med disse bruksbetingelsene.

17. Kontakt oss
Hvis du har noen spørsmål i forbindelse med disse bruksbetingelsene eller andre saker, kan du kontakte oss ved å skrive til STANLEY BLACK & DECKER NORWAY AS, Postboks 4613, Nydalen, NO-0405 Oslo, Norge eller ved å sende en e-post til contact-web-norway@sbdinc.com.