Vår EcoSmart visjon -å være et bærekraftig selskap ved å fremme global styring på tvers av hele verdikjeden-inkluderer bærekraftige hensyn for våre produkter. EcoSmart hjelper oss å skape et nytt produkt designprosessen for å bidra til å redusere de miljømessige konsekvensene fra våre produkter uten at det går utover kvaliteten og verdien.

Vi tar vårt system for ledelsesansvar på alvor og medlemskap i disse returordninger der det er mulig i forbindelse med våre globale markeder for batterier, kasserte produkter og emballasje for å avklare vår forpliktelse i felleskapet. I vår europeiske virksomhet inkluderer følgende ordninger: Budget Pack, Synergy Compliance, WE3 Compliance, Recupel, BEBAT, Stibat, GRS, WEEE Irland og ERP. Medlemskap i disse Collection / End of Life returordningene sikrer også at vi oppfyller vårt produsentansvar og juridiske forpliktelser i hele Europeiske Unionen.

Alle brukte batterier samles inn og resirkuleres av godkjente resirkuleringsfirmaer. I de fleste tilfeller vil det materialet som utvinnes fra denne prosessen bli gjenbrukt i nye batterier. Stanley Black & Decker tar også tilbake verktøy for reparasjon og renovering, slik reduseres mengden av avfall som kan gå direkte til deponi. Der det er hensiktsmessig blir disse verktøyene pusset opp og solgt til offentligheten gjennom vårt nettverk av fabrikkutsalgsbutikker.