Stanley Black & Decker forretningsstrategi tvinger oss til å forstå, oppdage og stadig redusere vår miljøpåvirkning. Vår EcoSmart kultur hjelper oss å identifisere miljøstrategier for å sikre at vi ligger i forkant av klimatiske påvirkninger og reduserer miljøbelastningen fra vår virksomhet.

Vannmangel

Vår globale vannstrategi er utformet for å forbedre kvaliteten, redusere vannforbruket og for å forberede oss for den fremtidige effekten av vannmangel. Vår strategi omfatter forvaltning av hvor vi ønsker å utvide virksomheten, kjøpe selskaper eller bygge nye anlegg for å sikre at vannmangel bekymringene blir forstått og ivaretatt. I 2015 kartla vi vår produksjon og distribusjons nettverk ved hjelp av World Resources Institute Aqueduct Water Risk Atlas verktøyet.

ECOSMART™ Office

2015 lanserte vårt EcoSmart ™ Office som har som mål å skape et bærekraftig miljøvennlig kontormiljø. Som en pågående innsats for å redusere vårt forbruk av papir og bruk av toner oppfordrer vi kollegaer til å gjennomføre smarte utskrifts strategier i sine daglige arbeidsoppgaver.

Bærekraftig ytelse

I 2015 har vi utvidet vår EcoSmart ™ filosofi å omfatte hele verdikjeden. Vi oppfordrer våre leverandører til å fremme bærekraftige prosesser som ikke bare vil nytte dem selv men kan overføres langs hele verdikjeden. Målet med vår gjennomgang er å identifisere muligheter for forbedring og å hjelpe våre leverandører gjøre gunstige prosessforbedringer for energi, avfall og vann reduksjoner. 180 av våre asiatiske-baserte leverandører granskes for å forbedre sin bærekraft og HMS-arbeid.