Terms of use - BLACK+DECKER™ Terms of use
 

Vilkår for Bruk

 

Velkommen til blackanddecker.no som drives av Black & Decker Europe (registreringsnummer  01842628) og Black & Decker (registreringsnummr 00291547 ) hvis registrerte kontor ligger i: 210 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3YD, Storbritannia . Din bruk av blackanddecker.no er underlagt og styrt av følgende retningslinjer, les dem nøye. Black & Decker Europe, Black & Decker (begge heretter kalt ”Black & Decker”) morselskapet, datterselskap og andre firmaer innen gruppen gir deg BLACK & DECKER.no og tjenestene knyttet til europe-blackanddecker.com på basis av disse betingelser

1. Avtale

Tilgang til, og bruk av denne hjemmesiden og informasjonen, materialer, produkter og tjenester tilgjengelig gjennom denne hjemmesiden er underlagt alle anvendelige lover og reguleringer, samt disse Vilkår for Bruk. Ved å benytte denne hjemmesiden, aksepterer du disse Vilkår for Bruk som er en lovlig bindene avtale. Dersom du ikke er enig, vennligst avstå fra å bruke denne hjemmesiden. Disse Vilkår for Bruk kan bli endret av oss fra tid til annen uten særskilt varsel til deg. Den siste utgaven av Vilkår for Bruk vil bli utlagt på hjemmesiden, og du burde alltid gå gjennom Vilkår for Bruk før bruk av hjemmesidene for å forsikre deg om at du har den nåværende forståelse av Vilkår for Bruk hvorved du er tillatt å bruke denne hjemmesiden. Dersom du ikke kommer inn på Vilkår for Bruk via internett kan vi sende deg, på forespørsel, en kopi av de nyeste Vilkår for Bruk via e-mail.
ADGANG TIL DENNE HJEMMESIDEN (ELLER DELER AV DEN) OG BRUK AV INFORMASJON, MATERIALE, PRODUKTER ELLER TJENESTER GITT GJENNOM DENNE HJEMMESIDEN (ELLER DELER AV DENNE), ER IKKE TILSIKTET, OG ER FORBUDT, HVOR SLIK TILGANG ELLER BRUK BRYTER GJELDENDE LOVER OG FORSKRIFTER.

2. Mindreårige
Denne hjemmesiden er en forretnings- og handelsside, og som dette er den ikke beregnet for barn eller mindreårige.

3. Produkt og serviceinformasjon
Alle referanser på denne hjemmesiden til informasjon, materialer, produkter og tjenester gjelder bare for informasjon, materialer, produkter og tjenester som er tilgjengelig i de forskjellige landene eller jurisdiksjoner spesifisert i slik informasjon så fremt ikke annet er angitt. Ingenting på denne hjemmesiden utgjør et tilbud om å kjøpe eller selge av våre produkter eller tjenester i noen jurisdiksjon. Denne hjemmesiden er kun for informasjonsformål.

4. Personvern og personvernsamtykke

Ved å godkjenne disse Vilkår for Bruk, tilkjennegir du at du har lest og forstått retningslinjene for vårt personvern og at du godtar dem.
Med unntak av Personopplysninger, er all kommunikasjon og materialer som du sender eller overfører til oss via Internett, og vil bli behandlet som ikke-konfidensielt og ikke-proprietær. Ved overførsel av all personlig informasjon til oss, gir du uttrykkelig tillatelse til oss om å spre og /eller bruke denne informasjonen i alle lovlige henseende som beskrevet i retningslinjer for personvern.
Utsendelse eller overføring av materiale som er ulovlige, truende, ærekrenkende, nedsettende, uanstendige, pornografiske eller bespottende eller annet materiale som kan utgjøre eller oppmuntre en oppførsel som vil bli betegnet som kriminell forseelse/forbrytelse eller brudd på lover, er strengt forbudt.
Vi forbeholder oss retten til å overvåke din kommunikasjon med oss enten det er via mail, telefon, faks eller annen form for overføring med formål som kvalitetskontroll, sikkerhet og andre forretningsmessigebehov. Ikke desto mindre, vil all personlig informasjon som blir sendt oss bli behandlet i henhold til retningslinjene for personvern Privacy Policy.

5. Eierforhold

Såfremt ikke annet er oppgitt, er denne hjemmesidens og dens design, tekst, innhold, utvalg og arrangement av elementer, organisasjon, grafikk, design, samling, magnetisk oversettelse, digital omforming og andre forhold som er relatert til denne hjemmesiden (”Elementer”) beskyttet ved gjeldende opphavsrett, varemerker og andre proprietære (inklusiv, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter) rettigheter og er Black & Deckers eiendom eller er brukt med tillatelse at eieren og er beskyttet overstemmende med lover for opphavsrett og varemerker.
Anvendelse av slike Elementer på denne hjemmesiden gir ikke avkall på noen rettigheter for slike Elementer. Du tilegner deg ikke eiendomsretten til slike noen Elementer sett på denne hjemmesiden. Med unntak som angis her kan ingen av disse elementene brukes, kopieres, reproduseres, distribueres, utgis, nedlastes, modifiseres, utstilles, sendes eller overføres uansett form eller mål, inkludert men ikke begrenset til, elektronisk, mekanisk, fotografisk, opptak eller andre måter uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra oss. Tillatelse er herved gitt i den utstrekning det er nødvendig for lovmessig tilgang og bruk av denne hjemmesiden og/eller informasjon, materialer, produkter og/eller tjenester tilgjengelig på denne for visning, nedlasting, arkivering og utskrift, deler av denne hjemmesiden, forutsatt at du ikke modifiserer Elementene og at du beholder enhver og all opphavsrettslig og andre proprietære anmerkninger i Elementene. Tillatelsen opphører automatisk ved misligholdelse av noen av disse Vilkår for Bruk.

6. Varemerke

BLACK & DECKER® logoen, alle produktnavnene (inkludert uten begrensning merkene QUATTRO ®, SUPERLOK ®, POSITIVE DRIVE SYSTEM®, ESPRIT®, SCORPION® (DEVICE), EASI DIY®, IMPROVING YOUR HOME® (DEVICE) , SPOT ON®, LASER STORM®, STORM®, SIGHTLINE®, GEL TECH®, XT® (DEVICE), XTEAM®, MOUSE®, SANDSTORM®, DRAGSTER®, DECORMATE®, FIRESTORM®, AUTOTAPE® (DEVICE), POCKET POWER®, ELECTROMATE®, DSC MICROPROCESSOR DIGITAL SMART CONTROL® (DEVICE), QUATTRO®, QUARTERED CIRCLE DEVICE® (QUATTRO), BLACK & DECKER POWER COMBI®, 4 X 4® (WORDS ONLY), 4 X 4 ® (WORD & DEVICE), STRIMMER®, QUICK CLICK®, QUICK CLICK STRIMMER®, FLOWER DEVICE®, STRIMMER PLANT PROTECTOR®, REFLEX PLUS® (WORDS ONLY), REFLEX PLUS® (LOGO), HDL HEAVY DUTY LINE®, ALLIGATOR®, STRIMMER DEVICE®, AV2®, TROPICAL®, SALSA®, DUSTBUSTER AUTO®, DUSTBUSTER DUO®, DUSTBUSTER PLUS®, SCUMBUSTER®, FLOORBUSTER®, CLICK ’N’ GO® (WORDS ONLY),CLICK & GO® (WORDS ONLY), CLICK ’N’ GO® (DEVICE – LONG ONE), CLICK ’N’ GO® (DEVICE – SQUARE ONE), CAT & DOG® (DEVICE), CAT & DOG PLUS® (DEVICE), MESSMAID®, PIVOT®, PIVOT PLUS®, AUTO CLEANING FILTER TECHNOLOGY® (DEVICE – HORIZONTAL), AUTO CLEANING FILTER TECHNOLOGY® (DEVICE – ROUNDEL), FLAVOUR SCENTER®), alle sideheadere, all produsert grafikk alle knappeikoner, alle varemerker, tjenestemerker og logoer på denne hjemmesiden, med mindre noe annet fremgår, er tjenestemerker, varemerker og/eller kjennemerker for Black & Decker Corporation (”Merkene”). Alle andre varemerker, produktnavn, firmanavn. logoer, tjenestemerker og/eller kjennemerker, nevnt, fremvist, plassert eller på annen måte angitt på hjemmesiden har de respektive eiere eiendomsretten til. Du godtar å ikke fremvise eller bruke varemerkene, produktnavn, firmanavn, logoer, tjenestemerker og/eller kjennemerker tilhørende andre eiere uten forhåndsinnhentet skriftlig godkjennelse fra slike eiere. Bruk eller misbruk av Merker eller andre varemerker, produktnavn, firmanavn, logoer, tjenestemerker og/eller kjennemerker eller andre materialer inntatt heri, bortsett fra som tillatt heri, er strengt forbudt.

7. Ansvarsfraskrivelse for linker

Denne hjemmesiden kan inneholde linker og/eller annonser til andre hjemmesider vedlikeholdt av oss i tillegg til linker til hjemmesider vedlikeholdt av firmaer/personer uten tilhørlighet (tredjeparts hjemmeside). En annonsering av, eller link til, en tredje parts hjemmeside betyr ikke at vi godkjenner, støtter eller aksepterer noe ansvar for slik tredjeparts hjemmeside, dens innhold eller bruk eller bruk av produkter og tjenester gjort tilgjengelig via slik tredjeparts hjememside.
Vi er ikke ansvarlig for gjerninger, innhold, nøyaktighet, uttrykte meninger, personvernretningslinjer, produkter eller tjenester gjort tilgjengelig gjennom disse linkene eller gjort tilgjengelig gjennom disse ressurser eller som forekommer på tredjeparts hjemmeside, heller ikke for ødeleggelser eller tap, direkte eller indirekte, som skyldes eller påstås å ha skjedd som resultat av bruk eller tillit til en tredjeparts hjemmeside.
Tredjeparts hjemmeside er ikke kontrollert, overvåket eller sjekket for nøyaktighet, fullstendighet eller overensstemmelse med gjeldende lover og reguleringer av oss. Vi innestår ikke for og gir ikke noen garantier, uttrykt, underforstått, eller på annen måte om hvilken som helst hjemmeside som du kan få tilgang til gjennom denne hjemmesiden, innholdet på denne, eller produkter og/eller tjenester som gjøres tilgjengelig gjennom disse. Dersom du beslutter å gå ut av vår hjemmeside og gå inn på de andre sidene så gjør du det på egen risiko. Alle lover, reguleringer (inkl. personvern) og betjeningsprosedyrer til slike hjemmesider vil gjelde for deg når du er inne på sidene.

8. Linker fra andre hjemmesider

Alle linker til denne hjemmesiden uten skriftlig godkjennelse fra oss, er forbudt. Uansett tillatelse til å linke til denne hjemmesiden, å linke sider enn hovedsiden er forbudt. Personer som gir tilgang til denne hjemmesiden via linker fra andre hjemmesider er selv alene ansvarlig for innhold, nøyaktighet, uttrykte meninger, personvern, produkter og tjenester på, eller tilgjengelig gjennom, den opprinnelige hjemmesiden og inneståelser eller inntrykk skapt som vedrørende Black & Decker.
Autorisasjon gitt av oss for å linke til denne hjemmesiden er gitt uten noe ansvar fra oss vedrørende slike linker, og vi frasier oss herved et hvert ansvar i forhold til dette. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake enhver autorisasjon til å linke til denen hjemmesiden på ethvert tidspunkt og for enhver grunn.
Den som gir tilgang til, eller informasjon om denne hjemmesiden, enten ved link eller på annen måte, er ansvarlig for å gjøre Vilkår for Bruk kjent for den som får tilgangen eller informasjonen, Unnlatelse av å gjøre dette vil ikke resultere i ansvar for oss.

9. Ingen garantier

DENNE HJEMMESIDEN TILBYS SOM “DEN ER”, “ PÅ TILGJENGELIG” BASIS, UTEN GARANTIER AV NOE SLAG. I VIDESTE FORSTAND OVERENSTEMMENDE MED GJELDENDE LOV, BLACK & DECKER, DERES TILKNYTTEDE, SERVICE OG LISENSGIVERE FRASIER SEG ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIG UNDERFORSTÅTT, LOVBESTEMT ELLER PÅ ANNEN MÅTE LOVFESTET. UTEN BEGRENSNINGER AV FOREGÅENDE, BLACK & DECKER , DERES SAMARBEIDSPARTNERER, SERVICETILBYDERE OG LISENSGIVERE INNESTÅR IKKE ELLER GIR IKKE NOEN GARANTIER TIL DEG ELLER DITT FIRMA, OG BLACK & DECKER, DERES SAMARBEIDSPARTNERER, SERVICETILBYDERE OG LISENSGIVERE FRASKRIVER SEG MED DETTE (A) ALLE GARANTIER VEDRØRENDE HANDEL, EGNETHET TIL ET SPESIELT FORMÅL, RETT OG IKKE-KRENKELSE; (B) GARANTIER FOR FORSINKELSER, AVBRUDD, FEIL ELLER UNNLATELSER VED DRIFT AV DENNE SIDEN ELLER DELER AV DEN; (C) GARANTIER VEDRØRENDE OVERFØRINGER ELLER LEVERING AV DENNE SIDEN ELLER DENS TILGJENGELIGHET PÅ EN SPESIELL TID ELLER LOKALISERING; (D) GARANTIER VEDRØRENDE BRUK, GYLDIGHET, NØYAKTIGHET, LØPETID ELLER PÅLITELIGHET AV, ELLER SOM RESULTAT AV BRUKEN AV DENNE SIDEN ELLER INFORMASJON PUBLISERT PÅ DENNE SIDEN; OG (E) GARANTIER VEDRØRENDE HJEMMESIDEN SOM DENNE SIDEN ER LINKET TIL.
Det er ditt ansvar til å vurdere (eller søke profesjonelt råd om) nøyaktigheten og fullstendigheten til all informasjon, uttalelser, meninger eller materiale på denne hjemmesiden eller andre hjemmesider som den er linket til. Noen jurisdiksjoner tillater ikke unntagelse eller fraskrivelse av enkelte garantier. I samsvar med dette kan det være at noen av fraskrivelsene over ikke henvender seg til deg. Vi forsøker ikke å ekskludere eller begrense ansvaret for død eller personskader som skyldes uaktsomhet eller bedragersk feilaktig fremstilling. Dine lovmessige rettigheter som forbruker, hvis noen, blir ikke påvirket av dette.

10. Ansvarfrihet

I VIDESTE GRAD TILLATT VED GJELDENDE LOVER VIL VI, PÅ VEGNE AV VÅRE ANSATTE, AGENTER, LEVERANDØRER OG KONTRAKTØRER FRASKRIVE OSS ANSVAR FOR EVENTUELLE TAP OG UTGIFTER AV UANSETT NATUR OG HVORLEDES ENN MÅTTE FRAMKOMME INKLUSIV, UTEN BEGRENSNING, DIREKTE, INDIREKTE, SPESIAL, STRAFFEMESSIGE, ELLER KONSEKVENSTAP, TAP AV BRUK, TAP AV DATA, TAP SOM SKYLDES VIRUS, TAP AV INNTEKT ELLER FORTJENESTE, TAP AV ELLER ØDELEGGELSE AV EIENDOM KRAV FRA TREDJEPART, ELLER ANDRE TAP UANSETT TYPE OG KARAKTER, SELV OM VI HADDE BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETEN AV SLIKE SKADER ELLER TAP, I FORBINDELSE MED ELLER SAMMEN MED BRUK AV HJEMMESIDEN ELLER ANDRE HJEMMESIDER HVOR DENNE ER LINKET. DU HAR TOTALT ANSVAR FOR OPPRETTELSE AV SLIKE PROSEDYRER FOR BACKUP AV DATA OG SJEKKING AV VIRUS SOM DU ANSER SOM NØVENDIG. DETTE ER EN OMFATTENDE BEGRENSNING AV ANSVAR SOM GJELDER ALLE TAP OG SKADER AV ENHVER ART, ENTEN PÅSTÅTT ANSVAR ER BASERT PÅ KONTRAKT, UAKTSOMHET, FORVOLDT SKADE, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDRE ÅRSAKER. NOEN JURISDIKSJONER GODKJENNER IKKE BEGRENSNINGEN AV ANSVAR SOM BESKREVET OVER, SÅ DET KAN VÆRE AT NOEN AV BEGRENSNINGENE OVER IKKE GJELDER FOR DEG. DERSOM DELER AV DENNE BEGRENSNINGEN AV ANSVAR ER FUNNET Å VÆRE UGYLDIG ELLER IKKE RETTSKRAFTIG AV EN ELLER ANNEN GRUNN, DA VIL DET SAMLEDE ANSVAR FOR BLACK & DECKER, DERES TILKNYTTEDE, SELSKAPER, SERVICETILBYDERE OG LISENSGIVERE UNDER SLIKE OMSTENDIGHETER FOR ANSVAR SOM ELLERS VILLE HA VÆRT BEGRENSET, IKKE OVERSTIGE £100. VI FORSØKER IKKE Å EKSKLUDERE ELLER BEGRENSE ANSVARET FOR DØD ELLER PERSONSKADER SOM SKYLDES UAKTSOMHET ELLER BEDRAGERSK FEILAKTIG FREMSTILLING ELLER ANDRE ANSVAR SOM IKKE KAN FRASKRIVES ELLER BEGRENSES I HENHOLD TIL GJELDENDE RETT.

11. Skadesløsholdelse og frigivelse

Du aksepterer å holde skadesløs og frigi oss likeså våre direktører, agenter, representanter og ansatte fra krav, ansvar, tap, utgifter, inklusive salærer relatert til dine brudd på disse Vilkår for Bruk eller din tilgang eller bruk av hjemmesiden eller noe av den informasjonen, materialer, produkter eller servicer tilgjengelige gjennom denne hjemmesiden.

12. Lisens og tilgang til hjemmesiden

Black & Decker gir deg begrenset lisens til tilgang og til personlig bruk av denne hjemmesiden og ikke til å laste ned (for annet enn mellomlagring) eller modifisering av denne, eller deler av denne, unntatt med skriftlig samtykke fra Black & Decker Denne lisensen inkluderer ikke noen rettigheter til å videreselge eller gjøre kommersiell bruk av denne hjemmesiden eller noe av dens innhold; noen rettigheter til å lage en samling av produktlister, beskrivelser og priser; noen rettigheter til å gjøre avledet bruk av denne hjemmesiden eller dens innhold; noen rettigheter til å nedlaste eller kopiere kontoinformasjon til fordel for en annen næringsdrivende, eller noen rettigheter til å bruke data mining, roboter eller lignende datasamling og ekstraksjonsverktøy. Denne hjemmesiden eller deler av denne hjemmesiden kan ikke bli reprodusert, duplikert, kopiert, solgt, videresolgt, besøkt eller på annen måte utnyttet for noe kommersielt formål uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Black & Decker.

13. Modifisering og individuelt ansvar

Black & Decker forbeholder seg rettighetene til å modifisere, redigere, slette, suspendere eller innstille, midlertidig eller permanent, denne hjemmesiden (eller deler av denne) og/eller informasjon, materialer, produkter og/eller tjenester tilgjengelig gjennom denne hjemmesiden (eller deler av denne) med eller uten varsel. Disse betingelsene var sist oppdatert 3. mars 2008. Du aksepterer at vi ikke har ansvar overfor deg eller tredje part ved slike modifikasjoner, redigeringer, slettinger, suspenderinger eller innstillinger av hjemmesiden.
Dersom noen av disse betingelsene skulle bli ansett ugyldige, annullert eller av noen grunn ikke gjennomførbare, skal denne betingelse bli å anse adskilt og skal ikke påvirke gyldigheten og gjennomførbarheten til de gjenstående betingelser. Mislykkes Black & Decker i å utføre eller håndheve rettigheter og bestemmelser skal dette ikke utgjøre en oppgivelse av rettigheter eller bestemmelser.


14. Gjeldende lov og jurisdiksjon

Etableringen, eksistensen, oppbyggingen, gjennomføring, gyldigheten uansett aspekt under disse betingelsene eller ethvert vilkår i disse betingelsene eller tvister i sammenheng med materialene på hjemmesiden er underlagt norsk lov. Norsk domstol har makt til å løse alle tvister som måtte oppstå fra, eller i sammenheng med disse betingelsene eller bruk av denne hjemmesiden. Uansett foregående, forbeholder vi oss retten til å føre en sak for domstolen i enhver jurisdiksjon der vi mener at brudd på denne avtalen foregår eller har sitt opphav. Tilgang til, eller bruk av, hjemmesiden eller informasjon, materialer, produkter og/eller tjenester på hjemmesiden kan være forbudt ved lov i enkelte land eller jurisdiksjoner. Du er ansvarlig for overholdelse av gjeldende lover i det landet du besøker hjemmesiden fra.
Vi innestår ikke for at informasjonen på hjemmesiden er egnet eller tilgjengelig for bruk i andre land utenfor USA eller den Europeiske Union.

15. Total forståelse

Disse Vilkår for Bruk inneholder den totale forståelsen mellom deg og oss angående hjemmesiden og ingen inneståelse, uttalelse, beveggrunn muntlig eller skriftlig, ikke inntatt heri skal binde noen part til denne avtalen. Mislykkes vi i å håndheve noe av Vilkårene for Bruk skal det ikke anses som en oppgivelse av slik bestemmelse, eller av retten til å håndheve en slik bestemmelse. Dersom noen bestemmelser i Vilkår for Bruk blir funnet av en domstol til å være lovstridig, skal en slik bestemmelse endres og fortolkes slik at man bet oppnår formålet til den opprinnelige bestemmelsen i bredeste forstand som er tillatt av loven, og de gjenstående bestemmelsene i Vilkår for Bruk skal forbli gjeldende.

16. Oppgivelse

Black & Deckers unnlatelse av når som helst til å kreve gjennomføring av bestemmelsene i Vilkår for Bruk eller til å gjennomføre rettigheter beskrevet heri, skal ikke bli anses som oppgivelse av slik bestemmelse eller rettighet. Alle oppgivelser skal være skriftlige. Med mindre den skriftlige oppgivelse inneholder en uttrykkelig uttalelse om det motsatte, skal ingen oppgivelse fra Black & Decker for brudd på noen av bestemmelsene i Vilkår for Bruk eller på rettigheter heri skal fortolkes som en oppgivelse i forhold til noen fortsettende eller etterfølgende brudd på en slik bestemmelse, en oppgivelse av selve bestemmelsen, eller en oppgivelse av noen rettigheter i Vilkår for Bruk..

17. Kontakt oss

Dersom du skulle ha spørsmål vedrørende Vilkår for Bruk eller andre saker, kan du ta kontakt med oss ved å skrive til Black & Decker Europe, European Group Headquarters, 210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD eller ved å sende en e-mail til reply@blackdecker.com