Om oss - Miljø - BLACK+DECKER™ Miljø
 

Om oss

 
 


VÅR MILJØPOLITIKK

BLACK+DECKER™ respekterer behovet for balanse mellom industri og et sunt, bærekraftig miljø. Vår rolle i å sikre denne balansen er å designe, produsere, distribuere produkter og service på en måte som beskytter kvaliteten på miljøet og som gir våre ansatte et rent og sikkert arbeidsmiljø.

Vi har som policy å stadig redusere vår innvirkning på miljøet ved prioriteringer med hensyn til miljø-, helse- og sikkerhetsstandarder. Analyser og oppfølging av miljøeffekter ved nyutvikling av produkter, prosesser og produksjonsmetoder. Vi pålegger våre virksomheter over hele verden å utforme lokale strategier i linje med dette gjennom utvikling og implementering av program for miljø-, helse- og sikkerhetsstandarder som skal sørge for:

  • At bedriften drives i henhold til de lover og restriksjoner som finnes.
  • At produkter og forpakninger utformes med hensyn til miljøet med tanke på de råvarer som benyttes, produktsjonsmetoder, energibehov, kundens bruk og kondemnering av produktene.
  • Å reduserer påvirkningen av miljøet gjennom forbedringer i produksjonsprosessen, redusere energiforbruk, hindre forurensning, tiltak for akuttsituasjoner samt godt renhold og vedlikehold.
  • En sikker og renslig arbeidsplass der eventuelle risikoer kan identifiseres og kontrolleres. Alle ansatte undervises og oppmuntres til å bidra til et bra miljø på arbeidsplassen.
  • Å regelmessig ha tilsyn og forbedringer m.h.t. helse-, miljø- og sikkerhetsstandarder.
  • At vi har et aktivt samarbeid med myndigheter, industri, kunder, leverandører og andre relevante parter med hensikt å identifisere miljøaspekter rundt vår virksomhet.

Vi forventer at vår verdensomspennende bedrift skal støtte disse prinsippene og vi forsikrer at BLACK+DECKER™ vil gjøre sitt beste for å beskytte og bevare miljøet som vi alle lever i.